Polityka prywatności

1. Wprowadzenie oraz uwagi ogólne

1.1. Ochrona informacji dotyczących Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, w związku z tym dokładamy starań, abyś czuł się bezpiecznie powierzając nam swoje dane.

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, znanego jako RODO.

1.3. Administratorem powierzonych nam danych osobowych jest Daniel Kropielnicki „DANLIGHT” ul. Fabryczna 17/9 07-130 Łochów (woj. Mazowieckie) (dalej jako: Administrator).


1.4. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1.5 Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

2.1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w naszym sklepie na zasadzie pełnej dobrowolności.


2.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych, zbieranych w trakcie rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja wyraźna zgoda udzielana w celu założenia konta w naszym sklepie. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.


2.3. Podstawą przetwarzania Twojego adresu e-mail lub/oraz numeru telefonu w celu przesyłania informacji handlowych, w tym newsletterów, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja wyraźna zgoda udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach naszego sklepu.


2.4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania zakupu towarów w naszym sklepie, w tym składania przez Ciebie zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy (np. złożenie zamówienia) i konieczność realizacji umowy przez Administratora na Twoją rzecz. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania zakupów w naszym sklepie mogą być integrowane z innymi Twoimi danymi, np. tymi zbieranymi podczas tworzenia Ci konta w naszym sklepie i służą wyłącznie usprawnienia procesu dokonywania zakupów w naszym sklepie.

2.5. Ponadto dane osobowe, podane przez Ciebie dobrowolnie, a zbierane przez nas automatycznie – na temat sposobu korzystania z naszego sklepu, przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji naszego sklepu oraz w celu tworzenia statystyk. Zapewniamy, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać Twoich praw ani wolności.

2.6. Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę, dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych na temat naszych towarów, w tym na podany w procesie rejestracji adres e-mail poprzez newsletter. W związku z tym, w każdym czasie masz prawo żądać zaprzestania wysyłania Ci informacji handlowych drogą elektroniczną.

2.7. Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych).

2.8. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów.

2.9. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

2.10. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

2.11. Dane osobowe dla celów kontaktu z nami będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

2.12. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

3. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

3.1. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a zbierane przez nas dane są przetwarzane, zgodnie z zasadami opisanymi w RODO (Art. 5 RODO), tj.:

– zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność
z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

– w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);

– adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

– prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);

– w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest
to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);

– w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

3.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

– składanie zamówień,

– zawarcie i realizacja umowy,

– rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,

– bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi umowami,

– realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług,

– za odrębnie wyrażoną zgodą

– w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Ci drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących naszych towarów lub usług, w tym w formie Newslettera.

– opinii do produktów.

3.3. Możliwi odbiorcy Twoich danych osobowych (prócz naszych pracowników oraz podmiotów uprawnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) to: – wybrani przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki, – wybrane podmioty obsługujące płatności elektroniczne w naszym sklepie, – firmy świadczące usługi IT, księgowe, rozliczeniowe, kadrowe, marketingowe działający wyłącznie na nasze pisemne polecenie, na zasadach przez nas określonych.

3.3.1 Producenci / hurtownie – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta temu producentowi / hurtowni, którego Produkty Klient zakupił i tylko wtedy kiedy dostawa Produktów realizowana jest bezpośrednio od producenta/hurtowni lub jeżeli przekazanie  danych osobowych Klienta jest niezbędne do realizacji procesu reklamacji.

3.4. Twoje dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w przypadku niektórych wykorzystywanych przez nas funkcjonalności na stronach sklepu, tylko podmiotom, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i posiadają stosowny certyfikat przystąpienia. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

4. Sposoby zbierania danych osobowych

4.1. Gdy odwiedzasz naszą stronę, w sposób automatyczny zbieramy dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, a w szczególności: – adres IP, – rodzaj systemu operacyjnego, – rodzaj/typ przeglądarki.

4.2. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie, w inny sposób, np. za pomocą formularza zamówienia, poczty e-mail, poprzez formularz zapisu do Newslettera, dodania opinii.

5. Zbieranie danych osobowych w sposób automatyczny, w tym w formie profilowania

5.1. Pliki Cookies

5.1.1. Przy okazji odwiedzin naszego sklepu, w sposób automatyczny, za pomocą tzw. plików cookies (ciasteczek) zbieramy niektóre dane osobowe. Służą one do tego, aby wizyta na naszej stronie internetowej była dla Ciebie bardziej przyjazna, efektywniejsza i bezpieczniejsza oraz aby przyspieszyć poruszanie się po naszym sklepie. Cookies to niewielki plik tekstowy, który jest umieszczany na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas cookies (tzw. cookies sesyjne) są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania, czyli po zamknięciu przeglądarki. Inne cookie pozostają na urządzeniu końcowym oraz umożliwiają nam lub naszym partnerom ponowne rozpoznawanie przeglądarki przy następnej wizycie na naszych stronach (tzw. cookies stałe).

5.1.2. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach: – umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej; – rozpoznanie Ciebie podczas kolejnej wizyty w naszym sklepie, aby zachować Twoje preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.); – ustawień języka; – lepszego dostosowania strony do Twoich potrzeb.

5.1.3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem funkcji koszyka na naszej stronie wymaga korzystania z plików cookie „sesyjnych” i „stałych”. Ograniczenie stosowania tych plików może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym sklepie, i tak: – pliki „cookie sesyjne” – nie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym, w momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. Dzięki informacjom w nich zawartym możemy analizować informacje dotyczące zachowań osób na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację stron naszego sklepu i poprawę jego użyteczności; – pliki „cookie stałe” – przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej nie usuniesz ich automatycznie. Po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że używana przez Ciebie przeglądarka daje taką możliwość.

5.1.4. Jeżeli chcesz blokować ciasteczka, to rekomendujemy wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl. 


5.4. Google Analytics

5.4.1. Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google.

5.4.2. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na naszych stronach na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających nasze strony, a także proponuje inne usługi związane z jej wykorzystaniem.

5.4.3. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google.

5.4.4. Google zapewnia, że Twój adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: www.google.com/analytics/terms/us lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

5.4.5. Możesz zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

5.5 Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. Twoje prawa

6.1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo: – dostępu do danych, – sprostowania danych, – usunięcia danych, – ograniczenia przetwarzania danych, – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta w naszym sklepie następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.danlight.pl lub wysłanie e-maila na adres biuro@danlight.pl lub w zakresie przetwarzania danych w celach handlowych, poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości Newslettera lub w ustawieniach w koncie naszego sklepu.

6.3. Zmianę/uzupełnienia danych osobowych możesz dokonać samodzielnie logując się na swoje konto w naszym sklepie lub wysyłając prośbę na adres biuro@danlight.pl .

6.4. Każdą Twoją prośbę rozpoznanym indywidualnie, zgodnie z przepisami zawartymi w RODO.

6.5. Możesz również wnieść skargę związaną z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.6. Kontakt z osobą nadzorującą u nas przetwarzanie danych osobowych możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@danlight.pl .